Znajdź artykuł

Kategorie

Popularne artykuły

Zadania pracownika ochrony

Można ich poznać w supermarkecie, centrum handlowym, albo postoju, na którym zostawiamy swe auto. Mowa o ochroniarzach i stróżach, jacy na nieszczęście są najgorzej opłacanym zawodem w kraju. Ochronę w naszym państwie reguluje zarządzenie z 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przepisy prawa regulują obszar obowiązków, jakież wchodzą w zakres ochroniarza, na przykład jak odbywa się szkolenie zawodu ale również najistotniejsze jakie przysługują mu prawa w okresie wykonywania obowiązków służbowych.

Na nieszczęście około połowa pracowników firm ochroniarskich nie wykorzystuje licencji pracownika ochrony fizycznej. Jest to cała rzesza ochroniarzy w sklepikach, parkingach, dozorców dla których stróżówka to drugi domek. Obecność ochroniarza powinna działać zapobiegawczo.

W razie kwestii zagrażającej ochroniarz ma dobrze zareagować, korzystając z odpowiednich środków. Jednakże cóż ze stróżem nocnym? Często okazuje się bohaterski, niefortunnie nie może nic. Już świetniej sprawdza się sam system monitoringu. Po cóż w ogóle istnieje ochrona lub stróże nocni i jakież są jej obowiązki? Obowiązkiem pracownika ochrony z licencją jest np. trwałe przebywanie na terenie chronionego obiektu, dokonywanie obchodu strzeżonego obiektu razem ze zmiennikiem, nie opuszczanie strzeżonego obiektu przy okazji pełnienia służby, w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych powiadomić stosowne służby itd.

Jeżeli stwierdzimy, iż zostaliśmy niewłaściwie potraktowani przez ochronę, jesteśmy w stanie dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mamy prawo oddać skargę na niesłuszne posądzenie lub niewłaściwe działanie pracownika ochrony. W galerii, w którym ochroną zajmują się z reguły ochroniarze bez licencji, ze skargą kierujemy się do kierownika czy też właściciela sklepu.Powiązane słowa: