Znajdź artykuł

Kategorie

Popularne artykuły

Żywienie krów mlecznych

Żywienie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność krów mlecznych oraz na skład mleka. Wszelkie błędy popełnione w tym obrębie natychmiast uwidaczniają się w spadku wydajności, a w dużej liczby przykładach potrafią prowadzić do większego pogorszenia stanu zdrowia stada. Jeszcze kilka lat temu wzór żywienia krów mlecznych preferowany poprzez wielu rolników pozostawiał sporo do życzenia.

W żywieniu bydła niebywale bardzo istotnym momentem jest przekierowanie z żywienia jesiennego na letnie. Wielu rolników zauważając w zielonkach ewentualność na zwiększenie wydajności, zbytnio gwałtownie zmienia sposób, co w praktyce przynosi dokładnie odwrotny rezultat. Czyli pasze dla bydła okresu zimowego zielonki zawierają mniej suchej masy i włókna, charakteryzują się większą strawnością plus zawartością białka, przy niekorzystnym zestawieniu energii do białka.

Tego typu różnice w składzie oraz wartości pokarmowej potrafi powodować niedobór progresu wydajności, a nawet jej spadek. A więc też dawki pasz treściwych dla krów są z góry ograniczone. Bilansowanie substratów mineralnych stanowi bardzo istotny kłopot w żywieniu krów. Niestety jest ono najczęściej zaniedbywane poprzez rolników, a nawet absolutnie pomijane, cóż potrafi powodować zmniejszenie wydajności jak również pogorszenie stanu zdrowia, zaburzenia w rozrodzie, choroby, itp. Ilość a także rodzaj dodatków mineralnych powinny być dostosowane do zapotrzebowań produkcyjnych krowy a także zbilansowane ze związkami mineralnymi podawanymi w paszach gospodarskich.

By rolnicy postanowili być spełnieni z efektów produkcyjnych nie muszą sporządzać powyżej wymienionych niedopatrzeń w odżywianiu krów mlecznych. Gdy występują jakiekolwiek nieprawidłowości to po ich wyeliminowaniu efektywność mleczna ulegnie poprawie.Powiązane słowa: